Fredagsreflektioner

Fredag kväll/natt och fotbollen är slut. Vad gör man då? Jo, man lägger sig och läser Skolinspektionens rapport ”omrättning av nationella prov inom grundskolan och gymnasieskolan”.
Rapporten pekar på att det sätts alltför generösa betyg. Det visar sig att fristående skolor i genomsnitt sätter högre provbetyg än de kommunala skolorna.
Rapporten pekar också på att pojkar, elever med utländsk bakgrund, elever vars föräldrar saknar högre utbildning och elever som är födda sent på året får för låga betyg. Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att kön, etnicitet och föräldrars utbildning spelar roll för barnens betyg, men inte minst skolformen. Är det detta som kallas likvärdig skola?

Lärarnas behörighet verkar inte ha någon större betydelse vid bedömningen men däremot så avviker lärartäta skolor mindre.
Inspektionen påtalar också att uppsatsdelarna i de nationella proven är svårbedömda, vilket är förståeligt.
Skolinspektionen föreslår därför att Regeringen överväger att tillsätta en utredning kring för- och nackdelar med att låta uppsatsdelar ingå i de nationella proven.
Skolinspektionen föreslår även ett bedömningsförfarande där elevens identitet är okänd för lärare som bedömer prov. Jag tycker att det låter vettigt att identiteten skall vara okänd för då ”döms” ingen på förhand.
Detta är ett problem som går att lösa om bara viljan finns. Alla har rätt att få en rättvis bedömning oavsett kön, etnicitet m.m.

Annonser