Helt fel på det i Stockholm

Bildningsnämnden i Stockholm har lyckats med konststycket att göra precis allting fel. Ett beslut tidigare år innebär att det inte finns några extra resurser till barn med läs- och skrivsvårigheter i Stockholm. Barn med dyslexi eller andra inlärningssvårigheter räknas inte, enligt politikerna i Stockholm, som i behov av extra stöd.

Barn med dyslexi och andra inlärningssvårigheter kan med extra hjälp klara av skolan på samma villkor som andra barn. Ett förebyggande arbete med extrahjälp är en billig investering för framtiden, det är alla överens om men ändå finns det politiker som talar vackert och fattar tokiga beslut. Det politikerna i Stockholm tror sig spara in kommer de få betala mångdubbelt i andra änden.

Annonser