Vald till ny ordförande för SD-Kvinnor

Sverigedemokraternas kvinnoförbund (SD-Kvinnor) har idag haft sitt första årsmöte sedan förbundets bildande i oktober 2010. Årsmötet valde en ny styrelse bestående av fyra ledamöter och två suppleanter. Till ordförande valdes riksdagsledamoten Carina Herrstedt.

2011 års styrelse
Ordförande – Carina Herrstedt, Landskrona

Vice ordförande – Therese Borg, Eskilstuna

Ledamot – Hanna Wigh Mazeitaviciene, Falköping

Ledamot – Janita Kirchberg, Karlskrona
Suppleant – Anna Wigenstorp, Kristianstad
Suppleant – Julia Holmelius, Uppsala
Förbundets främsta uppgift är att arbeta för kvinnors intressen och inflytande såväl inom partiet som ute i samhället, i syfte att uppnå ett mer rättvist och jämställt samhälle.
Anmäl dig som medlem du också!
Du blir inte automatiskt medlem för att du är kvinna och med i SD.
Anmäl dig här: medlem@sdkvinnor.se
Annonser

Gruppmöte

I morgon kl 11,00 håller Sverigdemokraterna presskonferens om vår vårbudget. Vi hade en kort genomgång i dag på vårt gruppmöte och jag tycker att upplägget ser bra ut. Vi har tillsammans med en del utav våra tjänstemän gruppmöte varje tisdag där vi går igenom veckans voteringar, inkomna ärenden och övrig information. Vi planerar också inför veckans frågestund genom att diskutera aktuella frågor och besluta om vem som skall vara prioriterad frågeställare d.v.s den som garanteras att få ställa en fråga.

I dag har jag inte haft något utskottsmöte så jag har filat lite på ett bostadspolitiskt program, kollat upp vilka frågor vi kommer tvingas att ta ställning till osv. Nu i kväll kom dock handlingarna via mail, till torsdagens utskottsmöte, men jag tänker prioritera Champions league även om jag tror att Barcelona klarar sig bra utan mitt stöd.